کارآموزی

شرکت مانا نور پژوهان مهر از کلیه دانشجویان کارشناسی مشغول به تحصیل در دانشگاه های معتبر سراسر کشور کارآموز می پذیرد. پس از مطالعه نکات مندرج در ذیل نسبت به ارسال فرم های درخواستی به آدرس ایمیل eng@mananur.com اقدام فرمایید. در صورتی که ظرفیت و شرایط جذب فراهم باشد ، حداکثر تا 7 روز کاری با متقاضی تماس گرفته خواهد شد.

  • کارآموز ملزم به رعایت دقیق کلیه قوانین ، مقررات وضوابط محیط کار وهمچنین استفاده از وسایل ایمنی وبهداشتی شرکت مانا نور پژوهان مهر می باشد.
  • کارآموز درچارجوب برنامه تنظیمی موظف به حضور مرتب درمحل کار و انجام سایر موارد طبق مقررات و دستورالعمل شرکت مانا نور پژوهان مهر می باشد.
  • کارآموز موظف است مسائل و مشکلات اداری خود را منحصرا ازطریق سرپرست مستقیم خود در واحد صنعتی حل وفصل نماید.
  • درصورتی که کارآموز نظری نسبت به تغییر و یا اصلاح وضعیت کارآموزی خود داشته باشد باید مورد پیشنهادی خود را کتباً به سرپرست خود جهت بررسی ارائه داده و از هرنوع اقدام مستقیم در تغییر جدا خودداری نماید.
  • حفظ اطلاعات محرمانه درزمینه تولید ویا تکنولوژی و سایر امور واحد صنعتی الزامی بوده و کارآموز نباید اطلاعات مربوط به آنها را دراختیار شخص، شرکت و یا واحد صنعتی دیگری قراردهد، مگر با اجازه کتبی مدیرعامل و یا بالاترین مقام اجرایی واحد مربوطه.
  • ازهرگونه نوآوری وابتکار درزمینه تغییر و یا اصلاح خط تولید، روشهای اجرایی، تحقیقاتی، اکتشافی، استخراجی، طراحی و… که منجربه بهبود کیفیت افزایش کمیت محصول وکاهش هزینه ها می گردد به گرمی استقبال شده ودر ارزیابی کارآموزی نیز تاثیر قابل ملاحظه ای خواهد داشت. همچنین در صورت موافقت با طرح پیشنهادی امکان تعلق پاداش متناسب وجود دارد.
  • امکان جذب افراد واجد شرایط پس از اتمام دوره کارآموزی وجود دارد.
  • تحویل گزارش نهایی دوره کارآموزی به شرکت الزامی می باشد. در صورت عدم تحویل فرم تائییدیه اتمام دوره صادر نخواهد شد.
  • موقعیت های شغلی جهت کارآموزی ، مهندسی برق الکترونیک و قدرت ، حسابداری ، فروش و بازاریابی و رشته های مرتبط با فناوری اطلاعات می باشد. در صورتیکه رشته تحصیلی فرد متقاضی جز رشته های فوق الذکر نباشد ، می بایستی در هنگام ارسال فرم نسبت به فعالیت در یکی از موقعیت های فوق الذکر ابراز علاقمندی نماید.

پست های مرتبط

نتیجه‌ای پیدا نشد.
فهرست